A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

YOYOY VILLAME lyrics : "Tatay Ko"

Tatay ko nga tamalaye
Tabangi intawon ako diri
Kay isog kining akong napangasawa

Tatay ko, di na ko kaagwanta.

Tatay ko, intawon maluoy ka

Nabun-og na ko sa kulata
Hasta akong ugangan motabang pa og sumbag
Kun wa koy kwartang ikahatag.


Kada gabii binugnoay
Magrestlingay ibabaw s'lantay

Lupi kog sinikaray
Motabang pag duot iyang nanay
Kapait, kalaay

Kining magminyog pinugsanay
Busa bawia na intawon, Tatay.


Tatay ko, kinbing akong napangasawa
Gikan kini sa Saudi Arabia
Daghan nag gibugno nga mga Arabiano

Busa Tatay, tabangi intawon ako.

Dalidalia intawon, Tatay

Ayaw intawog dugaydugay
Kay grabe na among away
Lupig kog binugnoay

Agrabyado ko kanunay
Kay moapil iyang nanay
Inigkahuman maluya kog maglupaypay...

Submit Corrections