A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

UNCLE CHRIZ lyrics : "Mbhuri"


[Verse 1:]
ndzi lava ku ku byela kuri mina ndza ku fela

wena n'wana khazamula vumbhuri bya ndzi blesa
Andzi tshembi kuri rirhandzu ri nga hela
loko u n'wayitela wa ndzi bela ndzi khoma hi ku hleka

ngati ya mina yi vila 70 degrees
kuri u rhandza mani mina adzi swi tivi
wa nga yima nyana ntombhi ndzi uncle chriz

ndzi huma ka makhuva kambe ndzi tshama e luckcity
ndzi ku vone tolo
a wu tikombi uri lolo

u xongile ngopfu ingaku u n'wana jomo sono

[Hook:]

miri wa wena wu ndzi ba ndzeni
ndzi chava no ku langutisa matihlweni
ndzi lava ku ku hey


[Chorus:]
Tshinela shawty

Tshinela ntombhi
ndzi lava ku ku cata
uva nsati wanga

mana vana vanga
Tshinela shawty
Tshinela ntombhi

ndzi lava ku ku cata
uva nsati wanga
mana vana vanga

tana shawty
tana shawty
tana ntombhi

e e tana tana

[Verse 2:]

ku basa matihlo ingaku I gamboko
u xongile ndzi ku bela mavoko
ndzi ku rhandza ngopfu loko uri ndzeni ka rhoko

ku lava ndzi ku khoma va nga se ndzi ba nhloko
u languteka ongeti uti hot chips
u ndzi tsakisa hikuva u tlanga hockey

I khale ndzi ku lava kambe u nga swi voni
ndzi rhanda ku khensa vatswari va wena ku va va
ku endlile u xongile

xikandza xa wena ingaku I n'wa mpopi
u flowa ku fana na amukelani n'wa nkoti


[Hook:]
miri wa wena wu ndzi ba ndzeni
ndzi chava no ku langutisa matihlweni

ndzi lava ku ku hey

[Chorus:]

Tshinela shawty
Tshinela ntombhi
ndzi lava ku ku cata

uva nsati wanga
mana vana vanga
Tshinela shawty

Tshinela ntombhi
ndzi lava ku ku cata
uva nsati wanga

mana vana vanga
tana shawty
tana shawty

tana ntombhi
e e tana tana


[Rap:]
vari swinyenyana swo haha swin'we swi ni tinsiva to fana
loko ni ku vona ngati ya mina yi tsutsuma ku fana na xikanyakanya

ndzi lava ku ku nyika rirhandu ni ku xavela na xipandza mananga
uxongile ntombi ingaku I blomu ra n'wendzamhala
loko u famba onge I kokwana loko va rhunga xitheve

vatswari va mina na wena va tava maseve
hi nga vona xikandza xa ribungu ni matihlo ya wasi
shawty onge u mulungu u don't need mahlamba xi nga basi
ah ah tana n'wambhuri
wena u tswariweke hi n'wheti ya hukuri

ndzi lava ku ku ambarisa xingwavila
ndza ku byela baby girl va ta rila ah
hi ta famba moyeni tani hi xi haha mpfhuka phatsa
hi famba ka tsongo hi nga tirhisi magwaza
girl I wanna marry u ndzi lava ku ku cata

I don't wanna play around like man'wana majaha!

[Chorus:]
Tshinela shawty
Tshinela ntombhi

ndzi lava ku ku cata
uva nsati wanga
mana vana vanga
Tshinela shawty
Tshinela ntombhi

ndzi lava ku ku cata
uva nsati wanga
mana vana vanga
tana shawty
tana shawty
tana ntombhi

e e tana tana

Submit Corrections