A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

TONY COLOMBO lyrics : "Nun Fazzu Pi Tia"

E quasi nottii e iu tii stavu penzannu
supra u me lattu taliiannu na fotografia
tu sii luntana pero tii pensu sempri

picchii' a to' patri nun piaciu nun fazzu pii tiia....

pero' stasira ti vogghiu arrubbarii ti pottu cu mia

rintra u me lettu ti vogghhui vasari tu sii malatia
e poi i to' manu tuccari tuccari e u to' cori spugghiarii
picchi' ni fannu mali

picchi' nun vonnu st'amuri......
picchii'
luntanu nun putemu starii

ri littri nun amu accampari
si penzu ca nnamu allasari mi sentu malii


e quasi nannu ca nui n'ammuciamu ro' munnu...
e nu putemo campari pi comu vulemo
tu si luntana pero' tii penzu semprii...

piicchii a to' patri nun piaciu nun fazzu pi tia....

pero' stasira ti vogghiu arrubbarii ti pottu cu mia

rintra u me lettu ti vogghhui vasari tu sii malatia
e poi i to' manu tuccari tuccari e u to' cori spugghiarii
picchi' ni fannu mali

picchi' nun vonnu st'amuri......
picchii'
luntanu nun putemu starii

ri littri nun amu accampari
si penzu ca nnamu allasari mi sentu malii

Submit Corrections