A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

THE MINDS OF 99 lyrics : "Det er Knud som er Død"

Var jeg en Rype i Dag
løfted jeg Vingen til Slag
fyldte jeg Lungen med Luft og fløj baade Nat og Dag

over et vinterligt Hav
som sortner bag hvidligt S!@$&
gennem den mørke Decembers skyomtumlede Rum.


Det er Knud, som er død.
Frys, som vi andre fryser i Dag

uden Ild og Glød
gennem den mørke December


Kun som en Rype i Storm,
Kastebold for al Blæst,
men med et Uvejrs Budskab fløj jeg da mod Nord-Vest.

Hjertet sprængfærdigt af Smerte
maned jeg saa fra mit Bryst
Sangen, der snart som et Uvejr tuder langs Grønlands Kyst.


Det er Knud, som er død.
Frys, som vi andre fryser i Dag

uden Ild og Glød
gennem den mørke December


Alle skulde de vækkes.
Sorgen er knap begyndt.
Snart skal den brede sig ud til Alaskas fjerneste Pynt.

Den store Fortryller er død!
Den store Troldmand er død!
Hørte I alle min Sang?

Forstod I, hvad den betød?

Det er Knud, som er død.

Frys, som vi andre fryser i Dag
uden Ild og Glød
gennem den mørke December

Submit Corrections