Warning: session_start(): open(/var/lib/php/sessions/sess_m5dtqpe4l4oer7pvnsvejcl55n, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/html/lyricsreg.com/reg.php on line 2

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/lib/php/sessions) in /var/www/html/lyricsreg.com/reg.php on line 2
Runrig : Sìol Ghoraidh lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Runrig lyrics : "Sìol Ghoraidh"

Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhèin


Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich

Clann mo theaghlaich fhèin

Ochd deug seisreach

Air raontainn Àird a' Mhorrain
Na fir a' treabhadh
An là a thàinig na Slèitich


Sìol Ghoraidh
Mac Ruairidh

Clann Raghnaill
Clann Dhòmhnaill


Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh'Uibhist

'S mi beò an-dràsd

Clann mo theaghlaich

Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhèin


Dubh dath na fala
A dhòirt 'na tuil gu talamh
Saighead claidheamh

Tro chàirdeas corp an Udail

Sìol Ghoraidh

Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhòmhnaill


Linn gu linn
Ainm gu ainm

Air an sgiath seo dh'Uibhist
'S mi beò an-dràsd


Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh'Uibhist

'S mi beò an-dràsd

Dòmhnall Iain Aoghais 'Ic Nèill, Iain Dhòmhnall Iain,

Seonaidh Mòr a' Gheàrraidh, Cailean a' Ghreusaiche,
Teàrlach Eòin Dhùghaill, Calum Aonghais 'Ic Nèill,
Calum Dhonnchaidh, Nèill Alasdair 'Ic Nèill,

Calum Dhonnchaidh, Nèill Dùghall 'Illespidh Thormoid,
Calum Ailig Mhòr, Seonaidh Hùna,
Alasdair Dhòmhnall 'Ic Ille 'Ic Aonghais,

Bantrach Sheonaidh a' Chìobair, Aonghas Bochd.

Submit Corrections