A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

QUARTETTO CETRA lyrics : "Nella Vecchia Fattoria"

Nella vecchia fattoria, Ia Ia Oh
Quante bestie ha zio Tobia, Ia Ia Oh
C'è il gatto (MIAO),


C'è il gatto (MIAO),
(MIAO), (MIAO), (MIAO), (MIAO), (MIAO),

Nella vecchia fattoria, Ia Ia Oh

Nella vecchia fattoria, Ia Ia Oh

Quante bestie ha zio Tobia, Ia Ia Oh
C'è la mucca (MUU),


C'è la mucca (MUU),
(MUU), (MUU), (MUU), (MUU), (MUU),
Nella vecchia fattoria, Ia Ia Oh


Nella vecchia fattoria, Ia Ia Oh
Quante bestie ha zio Tobia, Ia Ia Oh

C'è il maiale (GRUNF),

C'è il maiale (GRUNF),

(GRUNF), (GRUNF), (GRUNF), (GRUNF), (GRUNF),
Nella vecchia fattoria, Ia Ia Oh


Nella vecchia fattoria, Ia Ia Oh
Quante bestie ha zio Tobia, Ia Ia Oh
C'è l'agnello (BEE),


C'è l'agnello (BEE),
(BEE), (BEE), (BEE), (BEE), (BEE),

Nella vecchia fattoria, Ia Ia Oh

Nella vecchia fattoria, Ia Ia Oh

Quante bestie ha zio Tobia, Ia Ia Oh
C'è il cane (BAU),


C'è il cane (BAU),
(BAU), (BAU), (BAU), (BAU), (BAU),
Nella vecchia fattoria, Ia Ia OhSubmit Corrections

Thanks to alexandra_feaa