A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

NINO D'ANGELO lyrics : "Il Compleanno"

Guardo à vita ca scorre
Miez' è mane è stu munn'
Ca nun vede e nun sente

ò dulore è chi se lamenta
mentro ò vient s'addorm'
cade l'acqua d'ò ciel ca nfonn

è jurnat è sti guerre
ca so pagine è sang cà nterr..
Ammore

si nun ce stisse tu
che sapore
tenessene è jurnate

ca cu te dò doce
pe chi arapess l'uocchie
si tu nun fuss à luce...

Ammore...
Cinquant' anne so tante
pe capì troppe è cose

pe cagnà ce vò tiempo
pe sparà nun ce vo proprio nient
sta città ca s'affonna

sott' è guaie d'à speranz' e d'è 'mbruoglie....
Ammore
si nun ce stisse tu

che sapore
tenessene è jurnate
ca cu te dò doce

pe chi arapess l'uocchie
si tu nun fuss à luce...
Ammore...

Si nun ce stisse tu
'na parola
nun fosse na carezza

ca me parla e m'aiuta
nun fosse nu mumento 'na vita
ca nun è maie fernuta...


Submit Corrections