A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

JUN GAMBOA lyrics : "Magahari Ka"

Daygon, daygon Ka
Dios makagagahum daygon Ka
Daygon, daygon Ka

Dios labing gamhanan daygon Ka

Way makalabaw sa kaayo Mo

Pagkahalapad sa gugma Mo
Ikaw ang tanan sa kinabuhi ko


Magahari Ka sa kanunay ning kinabuhi ko
Dawata ang mga pagmaya nga alang Kanimo
Magpabilin Ka sa kanunay ning kasingkasing ko

Mahimaya Ka sa kanunay Oh Dios

Mahimaya Ka 3x

Kanako

Submit Corrections