A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Imago lyrics : "Taning"

Sa'n mapupulot ang pag-asa
May katuwiran ba ang sala
Ngiti ko ang iyong galak

Langit ko ang iyong kandungan

Permiso sa isang araw na makasama ka

Abiso ng pusong bulag na humahanga

Chorus:

Tama bang aminin na nating may taning
Tong pag-ibig natin
Dakila man walang kasaysayang kakapit

Sa bulag na pag-ibig

Sa'n hihingi ng patawad

Kung walang dalang dahilan
Tangis ko ang iyong pagluha
Nais ko ang iyong kalayaan


Permiso sa isang araw na makasama ka
Abiso ng pusong bulag na humahanga


Chorus:
Tama bang aminin na nating may taning

Tong pag-ibig natin
Dakila man walang kasaysayang kakapit
Sa bulag na pag-ibig


Tama bang aminin na nating may taning
Tong pag-ibig natin

Dakila man walang kasaysayang kakapit
Sa bulag na pag-ibig


Permiso sa isang araw na makasama ka
Abiso ng pusong bulag na humahanga


Tama bang aminin na nating may taning...

Submit Corrections