A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Imago lyrics : "Alay"

Mamaalam
Tala kong may ngiti
Saglit lamang

May huling habilin

Sa gitna ng 'yong paglalakbay

Sa dako mong ihihimlay
Dalhin ang payapa't
Pangakong wagas.

Patawad.

Koro:

May lunas pa raw
Nananamlay mong diwa
S'yang may gamay

Ng malay mong tilang,
Hiram.
Itong minamata

Daang tinitimbang,
Dala, tangi kong
Alay.


Mamaalam
Sa mundong kay lupit

Sadya kayang
Nilihis ka sa pait


Sa gitna ng 'yong paghihimlay
Mangako kang maghihintay
Dalhin sa paglitis

Taglay na tamis.
Paalam.

Submit Corrections