A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

HAUDE lyrics : "LAURE"

Sapana Thiyo Unko Malai
Thulo Banauney Tara
Gai Gayyo Malai Chodi BABA

Yoh Dukha Ma Kasari Eklai Sahaney
Sachdai Chu Sapana
Ani Aghi Uta Pida Cha

Timi Thiyo saamu Tara Aja
Yoh Maan Eklai Tesai Roiracha
Yoh Maan Tesai Roiracha

Paanch Barsa Ko chor Timro Budhi Chodhi EKlai
Gayo Timi Laure Banna in ko Poko Bokdai
Sal ma Ek Choti Aaunthiyo Bida Bhako Bela Ma

Pardesh Ma GAyo Timi Bideshi Ko Jhameyla ma
Aauda Timi Harsale Mann Fulthyo
Janthyau Jaba Pachadi Sadhai Aama Runthyo

Sani Bahini Pet ma
Sukhi Dine Sapana Boki
Gayau Timi Ladai Ladna

Pardesi Ko Gate ma
Yaad Ma BABA
Yoh geet Gaudai chu

Sapana Timro Tyo MA
Pura Graney Chu
Laure Ko Chora Hu Pachadi Hatdina

Aama ra Bahini ko Aanshu Kahiley Jhardina
Har Bihani Uthchin Aama Timro Tasbir Herdai
Unko Din Suru Hunxa Atith ka din Sochadai

Hamlai Timro BAre Banchin Sadhai Sutney Bela Ma
BABA Timro Sahid Bhayo Ladai ko jhameyla ma
chori timro Thuli Bhaen Aaj school Janxin

Kosailey Sodhayo Bhaney TImro Barey ma
Sahid Ko Chori Bhanchin
GArva cha Malai Timiley Diyey ko Yogdan Ma

Udeshya Boki Hidaichu Garney Chu Thulo kaam MA
(Jhukdina
Lukhdina

ladhdina Pari aayey Kaam ma
Ladhneychu
Marney chu Garna Lai Sachai ko samma na) 2


(Yaad Ma BABA
Yoh geet Gaudai chu

Sapana Timro Tyo MA
Pura Graney Chu
Laure Ko Chora Hu Pachadi Hatdina

Aama ra Bahini ko Aanshu Kahiley Jhardina ) 2

Submit Corrections

Thanks to Nikki G