A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

G.NA lyrics : "If You Want A Lover"

Namjachinguga sengimyon hago shipdon il nomuna mana nan nul [email protected]$&ul guwoso
Chot bonje kilgorieso kisuhe bogi du bonje marya chunchonheng sebyok kicha
Se bonje sopung gagi ne bonje dunge ophigi dasot bonje kopulingun kibon

Boo boo boo jongmal dalkomhal koya

We iroke dugun dugun dugun dweni sengakman hedo

Han gajishik meil meil meil nowa da he bol koya
Nan nega iso haruga julgowo ijenun duriranun ge
Ne sojunghan no baby baby baby boo~


Yojachinguga sengimyon hago shipdon il negedo mana hangsang burowo heso
Yosot je shimyayonghwa ilkop je nolidongsando yodop bonje kamjak ibentudo

Boo boo boo jongmal hengbokhal koya

We iroke dugun dugun dugun dweni sengakman hedo

Han gakishik meil meil meil nowa da he bol koya
Nan nega iso haruga julgowo ijenun duriranun ge
Ne sojunghan no baby baby baby baby boo


Honjayotdon sengiri haril opdon jumari
Irum butun nalduri ijen kidaryojwo

Duriraso chowa hamkeraso chowa
Odie inunji do muwol hadunji nowa


Na gu junge jeil jeil jeil hago shipdon han gaji
Nol saranghe gu mal gu mal gumal han bon marhe bonun il
Nol saranghe ku mal ku mal [email protected]$&al han bon duro bonun il

Nege wa jwoso nomuna gomawo negyote nega inunge
Namane sarang baby baby baby baby boo
Baby baby baby baby boo


Submit Corrections

Thanks to alexandra_feaa