A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Ewa Farna lyrics : "Cicho"

Cicho jakby cały świat
It is as silent as if the whole world
Zgasił światło poszedł spać

Turned off the lights and went to sleep
Mamy kłopot ty i ja
We've got a problem, you and me.

Jak słów odkryć smak
How to discover the taste of words
Między nami nuda strach

There's boredom and fear between us
Twego głosu wciąż mi brak
I still miss your voice


Do serca podchodzi lód
Ice is starting to bind [my] heart

Nie tędy droga na pewno to wiem
We're off beam, that's what I'm sure of


I ta cisza zabiera ci mnie
This silence is taking me away from you


Cisza rośnie dzień po dniu
The silence is growing bigger day by day
Gaśnie ogień naszych słów

The fire of our words is dying out
Zamiast bliżęj dalej nam
We're drifting away from each other (more or less so - translator's note)

Już dosć tego mam
And I've had enough
Chce znów czytać z twoich ust

I want to read your lips again
To co myślisz do mnie mów
Say to me what you think


Do serca podchodzi lód
Ice is starting to bind [my] heart

Nie tędy droga na pewno to wiem
We're off beam, that's what I'm sure of
Wolność dla słów rozbijmy ten lód

Freedom for words! Let's break the ice
I ta cisza zabiera ci mnie
And this silence is taking you away from me


Codziennie mniej na świecie słów
With each passing day there's ever fewer words in this world

Ocalmy chociaż ostatnie
Let's save at least the last ones
Pomóż mi dziś bo wiem

Help me today coz I know...

Nie tędy droga na pewno to wiem

I ta cisza zabiera ci mnie
Wolność dla słów rozbijmy ten lód
I ta cisza zabiera

Nie tędy droga na pewno to wiem
I ta cisza zabiera ci mnie

Submit Corrections

Thanks to alexandra_feaa