A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ENSLAVED lyrics : "Ormgard"

Ein jotne skrik i lengsel
Aesar druknar i banesår
I sterke armar veks

Gangar full av råte
Fjella let seg ikkje
Lenger løfte


Berre trellen eig
Sin eigen fridom

Når kongar fylgjer
Kristenmanns lov


Kven skal bera fram sølvet
Kven skal vakta bogen
Kven skal døme rett

Når hjarta er av kol

Skinnlaus ormyngel

Kven vil vel kome til
Slik ei verd


Dei storme menn drep
Sitt avkom med sløve sverd
La dei angre, la dei lide

Men trøyst dei ikkje

Gje dei aldri handa,

La dei aldri sjå auget

Tannlaust kjøterpakk

Kven vil vel høyre på slike ord
Kvite krist drep si eiga mor


La dei fryse, la dei svelte
Men trøyst dei ikkje


Om dei få orkar turnen,
Skal me byggja muren
Om dei få orkar turen,

Skal me byggja muren
Om dei få orkar turen
Skal me byggja muren


[English translation:]


[THE HIVE]

A troll screams with longing

Gods drown in fatal wounds
Tunnels of rot grows inside
Strong arms

The mountains will no longer be moved

Only the slave owns his own freedom

When kings follow the laws of christened men

Who will carry forth the silver

Who will guard the bow
Who will judge fairly
With hearts of coal


Worm with no skin
Who would want to

Enter such a world

The great men kill their children with blunt swords

Let them regret
Let them suffer
But give them no comfort


Never give them your hand
Never let them see the eye


Toothless !@$(s
Who wants to hear such words

The white christ kills his mother

Let them freeze, let them starve
But give them no comfort


If the few endures the journey
Then, we will build the wall
If the few endures the journey
Then we will build the wall
If the few endures the journey

Then we will build the wall

Submit Corrections