A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ELLEGARDEN lyrics : "Migite"

Dale Gaii Tatoka Tale Goa Lui Toka Con Yomisu
Anamio
Alasoino Wakea Shoyorino Yukue Bokugashi Litai Nowa

Sou nada isso weta cotogenacte
Bokuraro Yorotewa Dokomade Nobasewa Dare gaii rueruga te
Yeah!

Hurungai idatoka bokugawa rui toka yuu tsumore monaio
Cono oshi Nomilai ikite Kuimi Bokugachi litai no wa
So nada isoreda koto ja nakete

So unna ari rueta koto de monate
Bakuraro yorotewa dokomade nomaseda dare gai rueruga tse
NEKITO!


Bokuraro yorotewa Dokomade Nobasewa Dare gaii rueruga te
NEKITO!

Bokuraro Mimi tewa dokomade akereba darekani mieru katee sore
dake
Nani hito tsu shiranai

Boku wa watada ni to re janake
Irunda...


Bokuraro yorotewa Dokomade Nobasewa Dare gaii rueruga te
NEKITO!
Bokuraro Mimi tewa dokomade akereba darekani mieru katee sore

dake

Boku wa watada

hitori janai ke
Irunda.

Submit Corrections