A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

CARRIE KIRSTEN lyrics : "Irreplaceable"

You told me five days ago,
(Å?ekl jsi mi pÅ?ed pÄ?ti dny)
thereâ??s no need try to be each alone.

(?e není potÅ?eba být ka?dý sám)
You canâ??t be without me and me without you,
(ty neumí? být beze mnÄ? a já bez tebe)

but my mind reacts that itâ??s not true.
(ale moje mysl Å?íká, ?e to není pravda)
Your face, your smile, your lips, your eyes,

(tv?j obli?ej, tv?j úsmÄ?v, tvoje rty, tvoje o?i)
why did you say so beautiful lies.
(pro? jsi Å?íkal tak krásný l?i)

I remember every touch, which you ever did,
(pamatuju si ka?dý dotek, který jsi udÄ?lal)
and i was so weak to whatever forbid.

(a já jsem byla natolik slabá, abych ti [email protected]%!oliv zakázala)

Verse 2:

Too many memories of our days,
(tolik vzpomínek ze spole?ných dní)
love story, mystery and a lot of promises.

(zamilovaný pÅ?íbÄ?h, kouzla a hodnÄ? slib?)
I already grew up from the little girl,
(u? jsem vyrostla z malý holky)

i believe in fairy tales just no more.
(u? nevÄ?Å?ím na pohádky nikdy víc)


Verse 3:
I fought with destiny to be together,
(bojovala jsem s osudem, abysme byli spolu)

but now I know, heâ??s stronger and better.
(ale te? vím, ?e je silnÄ?j?í a lep?í)
I donâ??t want to give it up,

(nechci to vzdát)
but this pain in my heart must stop.
(ale tahle bolest v srdci musí pÅ?estat)


Bridge:
You have have have always been,

(v?dycky jsi byl)
my prince, my my prince prince prince.
(m?j princ)

My dreams are scattered like like beans,
(moje sny jsou roztÅ?í?tÄ?ný jako fazole)
youâ??ll never sow me the same seeds.

(u? mi na nÄ? nezaseje? ty samý semínka)

Chorus:

Na na na na na,
(na na na na na)
i wanna forget you you you you

(chci na tebe zapomenout)
itâ??s better to live e e e alone,
(je lep?í ?ít sama)

but i will love you fo fo forever.
(ale budu tÄ? milovat nav?dy)
Cuz you are irreplaceable.

(proto?e jsi nenahraditelný)
Soc. sítÄ?:


FANPAGE: http://facebook.com/carrienkakirsten
OSOBNÍ FACEBOOK: http://facebook.com/carrieekirsten
TWITTER: http://twitter.com/carriekirsten

INSTAGRAM: http://instagram.com/carrie_kirsten
SNAPCHAT: carriekirsten (mám pouze veÅ?ejnou my story)
ASK.FM: http://ask.fm/carly_kirstenova


EMAIL: [email protected]
Speciální podÄ?kování v?em, co se na písni?ce i videoklipu podíleli :)

Submit Corrections

Thanks to Nikki G