A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

BLONDE REDHEAD lyrics : "Slogan"

Tu es faible, tu es fourbe, tu es fou,
Tu es froid, tu es faux, tu t'en fous,
Evelyne, je t'en pris, Evelyne, dis pas ça,

Evelyne, tu m'as aimé, ouvre-moi.
Tu es vil, tu es veule, tu es vain,
Tu es vieux, tu es vide, tu n'es rien.

Evelyne, tu es injuste, Evelyne tu as tort,
Evelyne, tu vois tu m'aimes encore.
Tu es faible, tu es fourbe, tu es fou,

Tu es froid, tu es faux, tu t'en fous,
Evelyne, tu es injuste, Evelyne tu as tort,
Evelyne, tu vois tu m'aimes encore

Submit Corrections

Thanks to alexandra_feaa