Mørket Sin Fyrste lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

WINDIR lyrics : "Mørket Sin Fyrste"

Vis ikkje nåde o'store herre, slik vait ikkje bedre,
anger å graot, onde e an gudadn si makt.
Me sverd me øks å hammarslag ska rai alder mair sjao ljøse ao

ain dag,
gjønoppstao ska vaort mektiga rike å ra ska'kkje spåttast ao
rai so ha svike.

Ain haim å ait fålk, ait rike å ain herskar.
Treffe mi pao ain kristen fant mao han ofrast me ain gaong.
Fø her ekkje ra plass ti svikara, dåmmedag mi venta pao,

krigara DÅMMEDAG

Submit Corrections

Thanks to guest

Powered by MusixMatch