Submit Your Own Lyrics!

Ito Okashi lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

U2 lyrics : "Ito Okashi"


Utsukushiki mononi tuite katarimasho
Chikyujono anatano sugu chikakuno
Omomukino arumononi tuite
Muneno kodoo takameru monono yoni
kito narikaga ito okashi


Submit Corrections

Thanks to guest