Submit Your Own Lyrics!

PRIMAVARA lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

TUDOR GHEORGHE lyrics : "PRIMAVARA"


Din somnul orb de noapte-ntunecoasă
De unde-au stat departe de frumos
Se reîntorc livezile acasă
În rochii înflorite până jos
E primăvară, iarăşi primăvară!
Pe fiecare margini de făgaş
Îşi scot strămoşii degetele -- afară,
De ghiocei, de crini, de toporaşi...

Se simte iarăşi mirosul câmpiei
Din nou aruncă soarele pojar
La cântecul înalt al ciocârliei
Ies roadele cu capetele-afar

Aruncă ziua peste tot cu vrăbii
În codri cucii iară-au năvălit
Se bat cu gâtul păsările-n săbii
Şi glasurile-şi dau la ascuţit

English
SPRING Music -- Tudor GHEORGHE Lyrics - Virgil Carianopol

From the blind sleep of the dark nigh
From where they stayed far from beautiful
The orchards return home
In flowered dresses below
It is spring, spring again!
At every roadside
The fingers take out strains
Of snowdrops, of lilies, of violets...

The scent of the field is sensed again
Again the sun throws heat
To the high song of the skylark
The fruits emerge with their heads out

It tosses the day everywhere with the sparrows
And in the forests the cuckoos invaded
The birds fight with the swords of the throat
And their voices begin to sharpenSubmit Corrections

Thanks to test01