Submit Your Own Lyrics!

Ansanm Ansanm (Ensemble, Ensemble) lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

N'JOY lyrics : "Ansanm Ansanm (Ensemble, Ensemble)"


Bon dyé o vou papa bon Dyé nou sav ou enmé nou
Ou fidèl an lanmou a-w Jézi, an mitan an nou
Vin wouvé zyé an nou ou di nou maché eve-y

R/ Nou sé légliz a Jézi Kri sel é limié pou tout' nasyon
Lespwisen ké menné nou Ansanm, Ansanm annou alé

Dépi bon nouvél la rivé on lo témwen lévé
Sa fè légliz a-w grandi yo swé yo litlé onlo
Dèyè-yo nou vlé maché pou pep a-w kembé doubout'

Adan fanmi é vwazinaj, adan sosyété la
Fé nou chanté l'anmou a-w, ban nou fos a lespwi a-w
Pou nou pé enmé nou, kon Jézi Kri montré-nou


Submit Corrections

Thanks to test01