Submit Your Own Lyrics!

Irreplaceable lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

CARRIE KIRSTEN lyrics : "Irreplaceable"


You told me five days ago,
(?ekl jsi mi p?ed p?ti dny)
there's no need try to be each alone.
(?e není pot?eba být ka?dý sám)
You can't be without me and me without you,
(ty neumí? být beze mn? a já bez tebe)
but my mind reacts that it's not true.
(ale moje mysl ?íká, ?e to není pravda)
Your face, your smile, your lips, your eyes,
(tv?j obli?ej, tv?j úsm?v, tvoje rty, tvoje o?i)
why did you say so beautiful lies.
(pro? jsi ?íkal tak krásný l?i)
I remember every touch, which you ever did,
(pamatuju si ka?dý dotek, který jsi ud?lal)
and i was so weak to whatever forbid.
(a já jsem byla natolik slabá, abych ti cokoliv zakázala)

Verse 2:
Too many memories of our days,
(tolik vzpomínek ze spole?ných dní)
love story, mystery and a lot of promises.
(zamilovaný p?íb?h, kouzla a hodn? slib?)
I already grew up from the little girl,
(u? jsem vyrostla z malý holky)
i believe in fairy tales just no more.
(u? nev??ím na pohádky nikdy víc)

Verse 3:
I fought with destiny to be together,
(bojovala jsem s osudem, abysme byli spolu)
but now I know, he's stronger and better.
(ale te? vím, ?e je siln?j?í a lep?í)
I don't want to give it up,
(nechci to vzdát)
but this pain in my heart must stop.
(ale tahle bolest v srdci musí p?estat)

Bridge:
You have have have always been,
(v?dycky jsi byl)
my prince, my my prince prince prince.
(m?j princ)
My dreams are scattered like like beans,
(moje sny jsou rozt?í?t?ný jako fazole)
you'll never sow me the same seeds.
(u? mi na n? nezaseje? ty samý semínka)

Chorus:
Na na na na na,
(na na na na na)
i wanna forget you you you you
(chci na tebe zapomenout)
it's better to live e e e alone,
(je lep?í ?ít sama)
but i will love you fo fo forever.
(ale budu t? milovat nav?dy)
Cuz you are irreplaceable.
(proto?e jsi nenahraditelný)Soc. sít?:

FANPAGE: http://facebook.com/carrienkakirsten
OSOBNÍ FACEBOOK: http://facebook.com/carrieekirsten
TWITTER: http://twitter.com/carriekirsten
INSTAGRAM: http://instagram.com/carrie_kirsten
SNAPCHAT: carriekirsten (mám pouze ve?ejnou my story)
ASK.FM: http://ask.fm/carly_kirstenova

EMAIL: [email protected]Speciální pod?kování v?em, co se na písni?ce i videoklipu podíleli :)


Submit Corrections

Thanks to Nikki G