One Person (Huh Gak) lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


BIG OST lyrics : "One Person (Huh Gak)"i de ro ku na bo ril
got man ga.. ta so
gu de ga su mo bo ril
got man ..ga ta so
ja ku man bo ne yo
gu de man bo ne yo
mong han ba bo cho rom

i rok he ko jo ga nun
ma u mi
nan du ryo wo
o nul do
mo run chok gu del ji na
chi ryo he do
nun mu ri hul lo so
ne shim jang i to jil
got ga ta so
i jen gu de ol gul
gu de i rum
on jong il gu rin un de

sa rang he yo gu de
gu a pum ka ji ham ke
hal ke yo
him dun i se sang e
na rut ge he jun han sa ram
hok shi na gu de
ne ge o nun gil
o ryop da myon
gu nyang so i so yo
ne ga gu de ye ge
gal ten ni

i rok he ko jo ga nun
ma u mi
nan du ryo wo
o nul do
mo run chok gu del ji na
chi ryo he do
nun mu ri hul lo so
ne shim jang i to jil
got ga ta so
i jen gu de ol gul
gu de i rum
on jong il gu rin un de

sa rang he yo gu de
gu a pum ka ji ham ke
hal ke yo
him dun i se sang e
na rut ge he jun han sa ram
hok shi na gu de
ne ge o nun gil
o ryop da myon
gu nyang so i so yo
ne ga gu de ye ge
gal ten ni

a pa do u sum i na yo
gu de man
seng gak ha myon
gyondil su it jo
bo til su it jo
na nun

sa rang he yo gu de
gu a pum ka ji ham ke
hal ke yo
him dun i se sang e
na rut ge he jun han sa ram
hok shi na gu de
ne ge o nun gil
o ryop da myon
gu nyang so i so yo
ne ga gu de ye ge
gal ten ni
Submit Corrections

Thanks to maria.01215

Powered by MusixMatch