Submit Your Own Lyrics!

Seher Vakti lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Baris Manco lyrics : "Seher Vakti"


Sabah Seher vakti düþtüm yola
Anam sordu nire oðul böyle
Dedim "ana fazla sorma
Baðrým yanýk yeter sorma"
Seher vakti düþtüm yola

Günler boyu yol aldým durmadým
Pýnar baþlarýnda konakladým
Daðlar taþlar geçit verdi
Çayýr çimen kilim serdi
Seher vakti düþtüm yola

Ben bir yeþil gözlü yar sevmiþtim
Gece gündüz baþýn beklemiþtim
Bir kþý günü vakit çaldý
Yarim son uykuya daldý
Uyanmadi gitti uzaklara

Yýllarca kurda kuþa dert yandým
Zaman geçer unuturum sandým
Kerem derdiyle yanarmýþ
Mecnun sararýr solarmýþ
Benim derdim beni vurdu yola

Gurbet ilde ülke ülke gezdim
Yarim Için bu þarkýyý düzdüm
Gitarýmdan cýkan sesler ok gibi baðrýmý deler
Seher vakti düþtüm yola

Sorarlar "Barýþ ne edersin orda?"
Nasil aðýr gelmezmiki sýla
Iþte icim döktüm dostlar
Sorman artýk tanrý aþkýna
Benim derdim beni vurdu yola
Offf offfB


Submit Corrections

Thanks to guest