Submit Your Own Lyrics!

Süleyman lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Baris Manco lyrics : "Süleyman"


Bizim köyden bir deli oðlan
Yýllar önce gurbete gitti Süleyman
Birde duyduk öðrendik ki
Büyük þehirde büyük adam olmuþ Süleyman

Vur davulcu eline üþenme hoppa
Çal zurnacý diline üþenme hoppa

Birgün sýladan mektubu geldi
Okudukki köye dönüyormuþ Süleyman
Çorba kaynadý pilav da piþti
Sofrayý kurduk düðün misali Süleyman

Vur davulcu eline üþenme hoppa
Çal zurnacý diline üþenme hoppa

Biz görmeyeli çok deðIþmiþ
Selam sabahý unutmuþsun Süleyman
Sofraya hemen yerleþiverdin
Belli ki gurbet sana yaramamýþ Süleyman

Vur davulcu eline üþenme hoppa
Çal zurnacý diline üþenme hoppa

Yedin Içtin afiyet olsun
Neler gördün anlat bakalým Süleyman
Tepsiyi biraz da bu tarafa gönder
Müsaade et de bi tadýna bakalým Süleyman

Vur davulcu eline üþenme hoppa
Çal zurnacý diline üþenme hoppa

The name of the guy is Süleyman
Listen to me men he's number one
Þarkýnýn burasý turistler Için
Neden? Because Süleyman is back in town

Kendini yoksa sultan mý sandýn
Seninki sade isim benzerliðI Süleyman
Bu dünya kimseye kalmamýþ
Hele bir düþün, sana niye kalsýn Süleyman

Vur davulcu eline üþenme hoppa
Çal zurnacý diline üþenme hoppa


Submit Corrections

Thanks to guest