Submit Your Own Lyrics!

Osman lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Baris Manco lyrics : "Osman"


Osman bir deli oðlan onyedisindeBir dikili taþý yoktu þu fani dünyadaOsman yoksul Osman garip Osman bir deli oðlanOsman sahipsiz Osman bir aþýk oðlanÞerife bir güzel kýz onbeþinde Þerife ay parçasýÞerife elma yarýsý Þerife bey kýzý Þerife aða kýzýOsman kim Þerife kim derlerDerler de araya girerler aðalar beylerSana yoksul dediler Osman garip fakir dediler OsmanAða kýzý nene gerek seni oyuna getirdiler OsmanGel büyük sözü dinle Osman hani kan kardeþtik OsmanO kýzý sana yar etmezler gece vakti dellenme OsmanBýrak o silahý yerine Osman silahla mertlik olmaz OsmanAllah'ýn verdiði caný almak sana mý kaldý OsmanDestur be tövbe de Osman yüzbin kere tövbe de OsmanTetik kolay düþer ama Osman dur OsmanDur çekme OsmaaanOsman bir deli oðlan onyedisindeBir dikili taþý yok derlerdi þu fani dünyadaDinleyin aðalar dinleyin beylerÜç günlük dünyada üç kuruþluk mala gönül verenlerBilesiniz artýk Osman'ýnda dikili bir taþý varBir avuç topraða dikili bir taþýBir de aðýzdan aðza yayýlan yanýk bir türküsü var Osman'ýn


Submit Corrections

Thanks to guest