Submit Your Own Lyrics!

Olmaya Devlet Cihanda lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Baris Manco lyrics : "Olmaya Devlet Cihanda"


Usta terzi dar kumaþtan bol gömlek diker
Doðru tartan esnaf rahat huzurlu gezer
Eðrinin ve doðrunun hesabý mahþerde
Dünyada biraz huzur her þeye bedel
Saðlýðýn nasýl gülüm sen ondan haber ver
Ýlaç neye yarar vade gelmiþse eðer
Halk Içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sýhhat gibi
Han senin hamam senin konaklar senin
Tarla senin çiftlik senin bað bostan senin
Diyelim ki dünya malý tümünden senin
Aðýz tadýyla yersen bir þeye benzer
Halk Içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sýhhat gibi
Barýþ der biraz tuzum ekmeðI'm olsa
Buz gibi pýnar suyundan bir testim olsa
Bir de þöyle püfür püfür bir çýnar gölgesi
Kaç kula nasip olur ki keyfin böylesi
Bir lokma ye, bir yudum Iç, bir oh çekiver
Ýlaç neye yarar vade gelmiþse eðer
Halk Içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sýhhat gibi


Submit Corrections

Thanks to guest

Powered by MusixMatch