Submit Your Own Lyrics!

Nazar Eyle lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Baris Manco lyrics : "Nazar Eyle"


Nazar eyle nazar eyle nazar eyle gel yanýma pazar eyle
Yüce bakan sefere gitmiþ bilge hatun dokuz doðurmuþ
Dokuz oðlan beþ yaþýna gelmiþ dokuzu birden kýlýç kuþanmýþ
Nazar eyle nazar eyle nazar eyle gel yanýma pazar eyle

Nazar eyle nazar eyle nazar eyle gel yanýma pazar eyle
Sýrma saçlý kýrk güzel gelmiþ levent boylu kýrk yiðide varmýþ
Düðün dernek kýrk gece sürmüþ kýrk deve kýrk koyun kurban kesilmiþ
Nazar eyle nazar eyle nazar eyle gel yanýma pazar eyle

Nazar eyle nazar eyle nazar eyle gel yanýma pazar eyle
Avucuma bir kuþ konmuþ biri tutmuþ kanadýn yolmuþ
Biri kesmiþ öteki yemiþ garip Barýþ hani bana demiþ
Nazar eyle nazar eyle nazar eyle gel yanýma pazar eyles


Submit Corrections

Thanks to guest

Powered by MusixMatch