Submit Your Own Lyrics!

Iste Hendek Iste Deve lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Baris Manco lyrics : "Iste Hendek Iste Deve"


Kuyu baþýna vardým Zeynep'I görem diye
Nasýl haberin almýþsa dayý emmi hep orda
Dediler ne arasýn kýzý almak mý istersin
Sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin

Ýþte hendek Iþte deve ya atlarsýn ya düþersin
Baktýn olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kýzý
Ýþte halep Iþte arþýn ya aþarsýn ya biçersin

Söðüdün dalý uzun Barýþ'ýn gönlü hüzün
Kulaðýnda ayný türkü seneler sonra bugün
Dayý emmi yaþlanmýþ develer kervan olmuþ
Zeynep'imden haber sordum baþkasýna yar olmuþ

Ýþte hendek Iþte deve ya atlarsýn ya düþersin
Baktýn olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kýzý
Ýþte halep Iþte arþýn ya aþarsýn ya biçersin

Söðüdün dalý uzun Barýþ'ýn gönlü hüzün
Lyrics
Kulaðýnda ayný türkü seneler sonra bugün
Dayý emmi yaþlanmýþ develer kervan olmuþ
Elim eline deðmedi varýn anlayýn gayri


Submit Corrections

Thanks to alexandra_feaa