Submit Your Own Lyrics!

Gül Bebegim lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Baris Manco lyrics : "Gül Bebegim"


Sen cennete uçtun ama
Kokun sinmiþ yataðýma odama
Derin derin soluyorum seni
½çime hapsediyorum seni
Alýþamadým bir türlü yokluðuna gül bebeðI'm
Sensiz yaþamak ne kadar zor
Ayrýlýk acýsýný gel bana sor
Nasýl kýydýn kendine gül bebeðI'm

Geceler çok soðuk geceler sessiz
Nasýl yaþarým þimdi ben sensiz
Hani bana verdiðin o sözler
Hani o gülen masum gözler
Sensiz yaþamak ne kadar zor
Ayrýlýk acýsýný gel bana sor
Nasýl kýydýn kendine gül bebeðI'm

Göz yaþým karýþtý yaðmura
Damla damla süzülüyor topraða
Lyrics
Bizi ancak ölüm ayýrýr diyordun bana
Söyle nasýl kýydyn kendine gül bebeðI'm
Seni benden ölüm bile ayýramadý Iþte
Nasýl kýydýn kendine gül bebeðI'm

Dar geliyor bana bu yerler
Kýrýlsýn seni taþýyan bu eller
Hani bana verdiðin o sözler
Hani o gülen masum gözler
Sensiz yaþamak ne kadar zor
Ayrýlýk acýsýný gel bana sor
Nasýl kýydýn kendine gül bebeðI'm

Dar geliyor bana bu yerler
Yaþanmaz oldu kara geceler
Kýrýlsýn seni taþýyan bu eller gül bebeðI'm
Sensiz yaþamak ne kadar zor
Ayrýlýk acýsýný gel bana sor
Nasýl kýydýn kendine gül bebeðI'm


Submit Corrections

Thanks to guest

Powered by MusixMatch