Submit Your Own Lyrics!

Düriye lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Baris Manco lyrics : "Düriye"


Dü dü dü düriye komþu kýzý düriye
Naz etme gel beriye mahsun durma öyle
Dü dü dü düriye komþu kýzý düriye
Hele hele gel beriye dargýn mýsýn söyle
Inci boncuk tanesi boynunu süsleyen
Yedi köyün hanesi feda sana düriye
Dü dü dü düriye komþu kýzý düriye
Benim gönlüm sende senin gönlün kimde

Meyve veren aðaç dallarýný eðer mi?
Yere düþen meyveyi toplamaya deðer mi?

Altýn çöpe düþse deðerini kaybeder mi?
Tenekeyi parlatsan hiç çeyrek altýn eder mi?

Dama çýkmak isteyen merdivenden iner mi?
Insan hiç attan inip eþeðe biner mi?


Submit Corrections

Thanks to guest