Submit Your Own Lyrics!

Aman Yava_ Aheste lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Baris Manco lyrics : "Aman Yava_ Aheste"


Aman yavaþ Aheste
Aman yavaþ Aheste
Aman yavaþ Aheste
Aman yavaþ Aheste
Sabýrlý derviþ murada ermiþ
Acelesi olana aðýr ol demiþ
Aman demiþ aheste
Aman Yavaþ Aheste
Aman Yavaþ Aheste
Aman Yavaþ Aheste

Tiz-i reftar olanýn payine damen dolaþýr
Eriþir menzil-i maksuda aheste gider
(Acelesi olanýn eteðI ayaðýna dolaþýr, Yavaþ giden amacýna ulaþýr; )

Aheste çek kürekleri aheste
Perdedar-i mikuned der kasr-i kayser ankebut
Bu nöbet mizenet der bertarýmý afrasyan
(Padiþahýn sarayýnda perdeleri örumcek çekiyor, ve nobeti devralma sýrasý
Þimdi ona geldi)

Aman Yavaþ Aheste
Aman Yavaþ Aheste
Aman Yavaþ Aheste
Aman Yavaþ Aheste
Söz gümüþse sükut altýnmýþ
Demek ki susmak daha kiymetli
Sesiz sakin durmak varken
Konuþup yorulana bilmem ne demeli
Aman Yavaþ Aheste
Aman Yavaþ Aheste
Aheste
Aheste
Aheste
Submit Corrections

Thanks to alexandra_feaa

Powered by MusixMatch