Submit Your Own Lyrics!

0_te Hendek 0_te Deve lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Baris Manco lyrics : "0_te Hendek 0_te Deve"


Kuyu baþýna vardým Zeynep'i görem diyeNasýl haberin almýþsa dayý emmi hep ordaDediler ne arasýn kýzý almak mý istersinSana bir çift sözümüz var hele buysa niyetinÝþte hendek iþte deve ya atlarsýn ya düþersinBaktýn olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kýzýÝþte halep iþte arþýn ya aþarsýn ya biçersinSöðüdün dalý uzun Barýþ'ýn gönlü hüzünKulaðýnda ayný türkü seneler sonra bugünDayý emmi yaþlanmýþ develer kervan olmuþZeynep'imden haber sordum baþkasýna yar olmuþÝþte hendek iþte deve ya atlarsýn ya düþersinBaktýn olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kýzýÝþte halep iþte arþýn ya aþarsýn ya biçersinSöðüdün dalý uzun Barýþ'ýn gönlü hüzünKulaðýnda ayný türkü seneler sonra bugünDayý emmi yaþlanmýþ develer kervan olmuþElim eline deðmedi varýn anlayýn gayri


Submit Corrections

Thanks to guest