Top ARABIC NASHEED lyrics

ARABIC NASHEED lyrics : "Ya Taiba"


Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na
Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na
Lamma-saa ril-mar-kab-naa saani
Saaru-eed dam-ai maa-ja-faani
Aa-khazu kalbi ma jinaani
Ya Taiba yaati mal wal haana
Yaati mal wal haana
Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na
Qiblaati Baitulla-hi saabir
Al-Laani yaumal-laki zaayeer
Ya turah haltaraani naazir lil-Kaaba tug mur-nib 'amaana
Wa tug mur-nib 'amaana
Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na
Nabina agla um-niyaati
Azur-rak lov mar-rab hayaati
Wab-jiwa-rak salli salaati
Wazkur Raab-bi-wat-lul Quraa'na
Wat-lul Quraa'na
Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na
Bushraki-il Madina bushraki
Bik-Ku-dumil-haadi ya bushraki
Fa haal-li maawa fi-hi Maa-ki
Ataman-na fan-nooru sabaana
Nuuru-kum sabana
Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na
Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na
Submit Corrections
Thanks to lyrics_j

Hot new lyrics :

DODDY - Bine Mersi
JULIAN VELARD - Brooklyn Kind Of Love
JENNIFER LOPEZ - Booty
RYN WEAVER - OctaHate
REEK DA VILLIAN - Go Off
MIKE ZOMBIE - Stop Being Greedy
PREAUXX - S.O.B
CHAUNCEY BLACK - Headboard Knockin
T.I. - No Mediocre
MAROON 5 - Maps
Mike Will Made It - Buy The World
5SOS - Amnesia
SARAH BLAINE - Never Get to Heaven
VANNA - Bienvenue
EMURSIA - Paths
CHILD ACTOR - Against the Night
WHIRR - Swoon
APPARITIONS - Like In The Movies
ACE HOOD - Supposed to Do
Sinead Oconnor - Take Me To Church
GEMS - Scars