Submit Your Own Lyrics!

Ya Taiba lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ARABIC NASHEED lyrics : "Ya Taiba"


Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na
Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na
Lamma-saa ril-mar-kab-naa saani
Saaru-eed dam-ai maa-ja-faani
Aa-khazu kalbi ma jinaani
Ya Taiba yaati mal wal haana
Yaati mal wal haana
Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na
Qiblaati Baitulla-hi saabir
Al-Laani yaumal-laki zaayeer
Ya turah haltaraani naazir lil-Kaaba tug mur-nib 'amaana
Wa tug mur-nib 'amaana
Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na
Nabina agla um-niyaati
Azur-rak lov mar-rab hayaati
Wab-jiwa-rak salli salaati
Wazkur Raab-bi-wat-lul Quraa'na
Wat-lul Quraa'na
Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na
Bushraki-il Madina bushraki
Bik-Ku-dumil-haadi ya bushraki
Fa haal-li maawa fi-hi Maa-ki
Ataman-na fan-nooru sabaana
Nuuru-kum sabana
Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na
Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na


Submit Corrections

Thanks to lyrics_j