Hallelujah - Aleluya lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


12 YEAR OLD JOTTA A. FROM BRAZIL lyrics : "Hallelujah - Aleluya"


(You are Holy, Holy)
Hallelujah, Hallelujah, For our Lord God Almighty Reign
Hallelujah, Holy, Holy

Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
Amen

(You are Holy, Holy)
Hallelujah, Hallelujah, For our Lord God Almighty Reign
Hallelujah, Holy, Holy

Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
You are Holy, Holy


Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
Amen...♪

Holy, Holy
Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
Amen.




Submit Corrections

Thanks to maria.01215